Maszyny szyte na miarę

Oferujemy usługi z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń specjalnych oraz automatyzacji produkcji. Opracowane projekty realizujemy i przekazujemy je do eksploatacji. Jesteśmy otwarci na podejmowanie trudnych i nietypowych wyzwań technicznych. Zatrudniamy specjalistów, którzy zapewniają realizację usług na bardzo wysokim poziomie.


Machines made to your order

We offer services in the field of construction machinery and special equipment and automation of production. Developed projects realize and pass them to use. We are open to making difficult and unusual technical challenges. We employ specialists who provide services at a very high level.


Maschinen genäht nach Maß

Wir bieten Dienstleistungen in dem Bereich Maschinen- und Sondergerätebau sowie Automatisierung von Produktionen. Die entwickelten Projekte realisieren wir und geben sie Ihnen zur Verwendung. Wir sind bereit schwierige und ungewöhnliche technische Herausforderungen zu übernehmen. Wir beschäftigen Spezialisten, die Dienstleistungen auf sehr hohem Niveau anbieten.


Maszyny Specjalne
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy techniczne

Special Machines
We will help You solve your technical problems

Sondermaschinen
Wir helfen Ihnen, Ihre technischen Probleme zu lösen.

Zefir Wiatrowe Zefir
Nowa generacja czystej energii

Zefir Wind Turbines
The new generation of clean energy

Zefir Windkraftanlagen
Die neue Generation von sauberer Energie

Sentry 2.0
Obudowa PC w formacie konsoli do gier

Sentry 2.0
Console-sized gaming PC case

Sentry 2.0
Console-Größe Gaming PC-Gehäuse

Maszyny Specjalne
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy techniczne.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Special Machines
We will help You solve your technical problems

Click to learn more

Sondermaschinen
Wir helfen Ihnen, Ihre technischen Probleme zu lösen.

Klicken Sie um mehr zu erfahren

Zefir
Nowa generacja czystej energii

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Zefir
The new generation of clean energy

Click to learn more

Zefir
Die neue Generation von sauberer Energie

Klicken Sie um mehr zu erfahren

Sentry 2.0
Obudowa PC w formacie konsoli do gier

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Sentry 2.0
Console-sized gaming PC case

Click to learn more

Sentry 2.0
Console-Größe Gaming PC-Gehäuse

Klicken Sie um mehr zu erfahren