DR ZĄBER Sp. z o.o.

DR ZĄBER LLC

DR ZĄBER GmbH

ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz

ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, Poland

ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, Polen

Tel:  +48 184156021
Fax:  +48 184156022
Biuro Zarządu:  biuro@zaber.com.pl
Maszyny Specjalne:  machines@zaber.com.pl
Turbiny Wiatrowe ZEFIR:  zefir@zaber.com.pl
Obudowa SENTRY:  sentry@zaber.com.pl
Board Office:  biuro@zaber.com.pl
Special Machines:  machines@zaber.com.pl
ZEFIR Wind Turbines:  zefir@zaber.com.pl
SENTRY Case:  sentry@zaber.com.pl
Sekretariat:  biuro@zaber.com.pl
Sondermaschinen:  machines@zaber.com.pl
Windkraftanlagen: zefir@zaber.com.pl
SENTRY-Gehäuse:  sentry@zaber.com.pl
NIP:  PL7342942720
REGON:  492839371